1. Kiến thức:
Học sinh thấy rõ được mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.
Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên.
Nêu được các phương pháp đặc thù của môn học.

2. Kĩ năng
Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng tư duy độc lập và làm việc với SGK.

3. Thái độ
Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cơ thể.

Giáo viên có thể Download tài liệu để tham khảo thêm, có thể sẽ giúp ích cho giáo viên trong việc giảng dạy.

Tài liệu: Giáo án điện tử sinh học khối 8

Khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Sau đó bạn có thể tiến hành download dễ dàng hơn.

Bài viết nhiều người xem nhất: