Mục tiêu, kiến thức:
-Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát thí nghiệm sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai dầu dây dẫn.

-Vẽ và sử dụng được độ thị biểu diễn mối quan hệ I,U từ số liệu thực nghiệm
-Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dãn

Kỹ năng:
-Rèn luyện kỹ năng quan sát ,thực hành.

Thái độ và hành vi:
-Yêu thích môn học.

Tài Liệu: Giáo án điện tử vật lý khối 9

Khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Sau đó bạn có thể tiến hành download dễ dàng hơn.

Bài viết nhiều người xem nhất: