Mục tiêu:
Giúp học sinh hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học ở lớp 8, rèn luyện kỹ năng viết phương trình phản ứng, kỹ năng lập công thức.
Ôn lại cac bài toán về tính theo công thức và tính theo phương trình hóa học, các Khái niệm về dung dịch, độ tan và nồng độ dd.
Rèn luyện kỹ năng làm các bài toán về nồng độ dung dịch.

Chuẩn bị:
Giáo viên: Hệ thống các bài tập và câu hỏi
Học snh: Ôn tập lại các kiến thức ở lớp 8.

Tài Liệu: Giáo áo điện tử hóa học lớp 9 (Full)

Khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Sau đó bạn có thể tiến hành download dễ dàng hơn.

Bài viết nhiều người xem nhất: