A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm.
- Học sinh trình bày được mục đch, nhiệm vụ và ý nghĩa câu di truyền học, hiểu được công lao và trình bày được những phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen. Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, phát triển tư duy, phân tích so sánh.
- Xây dựng ý thức tự giác và thói quen học tập môn học.

B. Chuẩn bị:
Giáo viên: Tranh phóng to hình 1.2
Học sinh: Tìm hiểu trước bài

Tài Liệu: Giáo án điện tử sinh học khối 9

Khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Sau đó bạn có thể tiến hành download dễ dàng hơn.

Bài viết nhiều người xem nhất: