1. Competencies:
- Make & respond to introduction
- How to compare with the likeness and the difference.
- Scan for specific information.

2. Language focus:
- Past simple tense
- Present unreal wish

Tài liệu: Giáo án điện tử tiếng anh khối 9 (HKII)

Khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Sau đó bạn có thể tiến hành download dễ dàng hơn.

Bài viết nhiều người xem nhất: