Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh biết: học sinh lớp 5 có một vị thế mới so với HS các lớp dưới nên cần cố gắng học tập, rèn luyện, cần khắc phục những điểm yếu riêng của mỗi cá nhân trở thành điểm mạnh để xứng đáng là lớp đàn anh trong trường cho các em học sinh lớp dưới noi theo.

2. Thái độ:

-Học sinh cảm thấy vui và tự hào vì mình đã là học sinh lớp 5. có ý thức học tập và rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5. yêu quý và tự hào về trường, lớp mình.

3. Hành vi:

-Nhận biết được trách nhiệm của mình là phải học tập chăm chỉ, không ngừng rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5. Có kỹ năng tự nhận thức những mặt mạnh và những mặt yếu cần khắc phục của mình. Biết đặt mục tiêu và lập kế hoạch phấn đấu trong năm học.

Tài liệu: Giáo án điện tử đạo đức khối 5

Khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Sau đó bạn có thể tiến hành download dễ dàng hơn.

Bài viết nhiều người xem nhất: