I- MỤC TIÊU:
- Nêu được mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dường gà.
- Biết cách cho gà ăn, uống.
- Có ý thức nuôi dường, chăm sóc gà.

II- CHUẨN BỊ:
- Ảnh SGK, phiếu đánh giá kết quả học tập.

Tài liệu: Giáo án điện tử kĩ thuật lớp 5 (HKII)

Khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Sau đó bạn có thể tiến hành download dễ dàng hơn.

Bài viết nhiều người xem nhất: