Mục tiêu :
- Học sinh nhớ lại 12 bài hát đã học ở lớp 1.
- Tập trình bày theo tổ, nhóm,cá nhân. Hát thuộc lời, gỏ đệm đúng nhịp.
Thực hiện được tư thế nghiêm.
- Giáo dục học sinh thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe ‘Quốc ca’.

Chuẩn bị :
1. Giáo viên :
- Đàn hát thuần thục các bài lớp 1 và bài Quốc ca.
- Đàn organ, bảng phụ, băng đỉa nhạc, tranh minh hoạ ...

2. Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở ghi , thanh gỏ phách .

Tài liệu: Giáo án điện tử âm nhạc lớp 2

Khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Sau đó bạn có thể tiến hành download dễ dàng hơn.

Bài viết nhiều người xem nhất: