Để hỗ trợ cho việc dạy và học môn toán lớp 8 theo chương trình sách giáo khoa năm 2004-2005, chúng tôi giới thiệu cách thiệt kế bài giảng toán lớp 8 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tinh thần nhận thức của học sinh.

Sách bám sát nội dung sách giáo khoa lớp 8 theo chương trình trung học cơ sở gồm 72 tiết. Ngoài ra, sách có mở rộng bổ sung thêm một số bài tập có liên quan đến nội dung bài học nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy cô tham khảo vận dụng tuy theo đối tượng học sinh từng địa phương.

Sách triển khai theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, lây cơ sở của mỗi hoạt động là những việc làm của học sinh dưới sự hướng dẫn, gợi mở của thầy cô...Sách cũng đưa ra ngoài hoạt động phù hợp với đặc trưng của môn học như thảo luận nhóm, tổ chức cuộc chơi thi làm toán nhanh nhằm phát huy tính độc lập tự giác của học sinh.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích, góp phần hỗ trợ các thầy cô giáo đang tham gia giảng dạy bộ môn toán lớp 8 trong việc nâng cao hiệu quả bài giảng của mình.

Tài liệu: TKBG toán lớp 8

Lưu ý: khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS , xin lỗi vì sự bất tiện này thx for download

Bài viết nhiều người xem nhất: