Ôn tập hoặc kiểm tra bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện cỏ bản đúng từng động tác và thứ tự toàn bài.(từ tuần 19 đến tuần 34)

Click image for larger version

Name:	images.jpg
Views:	0
Size:	12.8 KB
ID:	69


Tài liệu: giáo án thể dục lớp 5

Bài viết nhiều người xem nhất: