I. Mục tiêu :

1.Kiến thức :

- Biết cách xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo.

2. Kĩ năng :

- Biết ước lượng gần đúng độ dài cần đo , độ dài trong một số trường hợp thường dùng.

- Biết tính giá trị trung bình kết quả cần đo.

3. Thái độ :

- Rèn luyện tính tập trung , ổn định trong học tập.

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên :

- Tranh vẽ một thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 2mm .Tranh vẽ phóng lớn bảng 1.1

2. Học sinh :

- Thước kẻ có GHĐ 1mm và thước dây.

III. Giảng dạy :

1. Ổn định lớp : (1 phút)

2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới : (2 phút)

3. Tình huống bài mới ( 2 phút)


- Giáo viên nêu tình huống như ghi ở SGK

4 . Bài mới :

- Phương pháp hoạt động

- Tìm hiểu đơn vị đo độ dài : (10 phút)

- Giáo viên: hãy nêu một số đơn vị đo độ dài mà em biết?

- Học sinh: m , dm ,cm , mm, km …

- Giáo viên: 1km = ? m

- Học sinh: 1km = 1000m

- Giáo viên: Yêu cầu hs lên bảng thực hiện câu C1

- Học sinh: 1m = 10dm ; 1m = 100cm ; 1cm = 10mm ; 1km = 1000m

- Giáo viên: Hãy ước lượng độ dài cái bàn mà các em ngồi ?

- Học sinh: Ước lượng

- Giáo viên: Cho học sinh đo lại bằng thước

- Giáo viên: Cho hs ước lượng chiều dài gang tay và đo lại bằng thước

- Hoạt động 2 : Tìm hiểu đo độ dài (20 phút)

- Giáo viên: Cho hs quan sát hình 1.1

- Học sinh: Quan sát

- Giáo viên: Người thợ mộc , học sinh , người bán vải dùng thước nào để đo ?

- Học sinh: Thợ mộc dùng thước dây ,học sinh dùng thước kẻ ,người bán vải dùng thước thẳng để đo

- Giáo viên: Em hãy cho biết sự khác nhau giữa các loại thước ?

- Học sinh: Khác nhau giữa hình dạng và công dụng

- Giáo viên: Thế nào là GHĐ ?

- Học sinh: Là độ dài lớn nhất ghi trên thước

- Giáo viên: Thế nào là ĐCNN ?

- Học sinh: Là giới hạn liên tiếp giữa hai vạch ghi trên thước

- Giáo viên: Đưa ra ví dụ và giảng cho hs rõ hơn

- Giáo viên: Cho hs đọc C5 và gọi học sinh khác trả lời

- Học sinh: trả lời

- Giáo viên: Có 3 loại thước ghi ở C6 , nên chọn loại thước nào để đo chiều dài sách vật lí 6 và chiều dài bàn học ?

- Học sinh: Trả lời

- Giáo viên: Người thợ may dùng thước nào để đo chiều dài mảnh vải ?

- Học sinh: Thước thẳng

- Giáo viên: Bây giờ chúng ta tiến hành đo chiều dài bàn học và chiều dài quyển sách vật lí 6

- Giáo viên: Yêu cầu hs nghiên cứu kĩ bước tiến hành đo

- Học sinh: Nghiên cưú trong 3 phút

- Giáo viên: Chia hoc sinh làm 4 nhóm và tiến hành đo

- HS: Đo 3 lần sau đó lấy trung bình

- Giáo viên: Hướng dẫn hs thực hiện

I / Đơn vị đo độ dài :

1 . Ôn lại một số đơn vị đo độ dài :

Đơn vị đo độ dài hợp pháp nước ta hiện nay là mét( m ) . Ngoài ra còn có các đơn vị như dm , cm , mm …

II / Đo độ dài :

1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài :

- C4 : Người thợ mọc dùng thước cuộn

- Học sinhdùng thước thẳng

- Người bán vải dùng thước dây

- C6:- Dùng thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm để đo chiều rộng quyển sách vật lí 6

- Dùng thước GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm để đo chiều dài quyển sách vật lí 6

- Dùng thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm để đo chiều dài bàn học

- C7 : Người thợ may dùng thước thẳng để đo

2 . Đo độ dài :

- Hoạt động 3: Củng cố và hướng dẫn tự học : (10 phút )

1.Củng cố : Ôn lại những phần trọng tâm cho hs rõ hơn

- Hướng dẫn học sinh làm BT 1.1 SBT

2.Hướng dẫn tự học :

a . Bài vừa học :

- Học thuộc “ghi nhớ” SGK

- Làm BT 1.2; 1.3; 1.4 SBT

b. Bài sắp học:

- “Đo độ dài (tt)” -Các em cần nghiên cứư kĩ phần cách đo để hôm ta học

IV Bổ sung :

Bài viết nhiều người xem nhất: