- Giới thiệu nội dung chương trình thể dục lớp 7.

- Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh chấn thương trong hoạt động thể dục thể thao.

-Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học, nhắc nhở tinh thần học tập.

- Giới thiệu bài học: Mục tiêu - nội dung. Chương trình thể dục 7.

Giáo viên có thể tham khảo tài liệu này, bổ sung vào bài giảng của mình để giúp cho học sinh có sức khỏe tốt để các em có thể học tập một cách thoải mái hơn.

Download tài liệu: Giáo án điện tử thể dục khối 7

Lưu ý: khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Sau đó bạn có thể tiến hành download dễ dàng hơn.

Bài viết nhiều người xem nhất: